Zespół

Maria Krzemień

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Autorka projektu „Żyj po Bożemu”. Popularyzuje ideę psychologii po chrześcijańsku, prowadzi warsztaty psychologiczne dla chrześcijan, pisze bloga. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz poradnictwo chrześcijańskie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu trenerskiego w szkole Metrum oraz Akademii Coachingu. Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja w Ustroniu oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie bierze udział w całościowym kursie psychoterapii przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Krakowie.

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w obszarach takich jak: tożsamość, poczucie własnej wartości, samoocena, negatywne przekonania, określanie i realizacja celów. Szczególnie pasjonuje ją połączenie rozwoju psychologicznego z wiarą w Boga oraz doświadczeniem łaski.

Maria Krzemień

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Autorka projektu „Żyj po Bożemu”. Popularyzuje ideę psychologii po chrześcijańsku, prowadzi warsztaty psychologiczne dla chrześcijan, pisze bloga. Prowadzi również psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz poradnictwo chrześcijańskie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu trenerskiego w szkole Metrum oraz Akademii Coachingu. Ukończyła szkolenie z poradnictwa chrześcijańskiego w Fundacji Życie i Misja w Ustroniu oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie bierze udział w całościowym kursie psychoterapii przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku” w Krakowie.

Ma kilkuletnie doświadczenie pracy w obszarach takich jak: tożsamość, poczucie własnej wartości, samoocena, negatywne przekonania, określanie i realizacja celów. Szczególnie pasjonuje ją połączenie rozwoju psychologicznego z wiarą w Boga oraz doświadczeniem łaski.

Dorota Babiarczyk

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu  psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka Akademii Ignatianum, Uniwersytetu Papieskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego oraz poprzez uczestnictwo w  różnorodnych projektach pomocowych dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, stażach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz indywidualną pracę z dziećmi i rodzicami oraz dorosłymi.

Prowadzi terapię indywidualną i par. W swojej pracy bazuje na współpracy z Bogiem, tworzeniu bezpiecznej więzi i szacunku. Działa w obszarze poradnictwa rodzicielskiego opartego na NVC (porozumieniu bez przemocy) oraz rodzicielstwie bliskości służąc wsparciem rodzicom w  trudnościach, sytuacjach kryzysowych naturalnie pojawiających się w cyklu rozwoju rodziny.

Posiada doświadczenie w pracy z traumami, trudnościami emocjonalnymi, kryzysami. Pracuje pod stałą i regularna superwizją i kierownictwem duchowym. Związana ze wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji Janki.

Dorota Babiarczyk

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu  psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka Akademii Ignatianum, Uniwersytetu Papieskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego oraz poprzez uczestnictwo w  różnorodnych projektach pomocowych dla rodzin w sytuacjach kryzysowych, stażach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz indywidualną pracę z dziećmi i rodzicami oraz dorosłymi.

Prowadzi terapię indywidualną i par. W swojej pracy bazuje na współpracy z Bogiem, tworzeniu bezpiecznej więzi i szacunku. Działa w obszarze poradnictwa rodzicielskiego opartego na NVC (porozumieniu bez przemocy) oraz rodzicielstwie bliskości służąc wsparciem rodzicom w  trudnościach, sytuacjach kryzysowych naturalnie pojawiających się w cyklu rozwoju rodziny.

Posiada doświadczenie w pracy z traumami, trudnościami emocjonalnymi, kryzysami. Pracuje pod stałą i regularną superwizją i kierownictwem duchowym. Związana ze wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji Janki.

Aleksandra Skwarczek

Socjolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła staż m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz ukończyła Szkołę Coachów Rozviyak. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracuje w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz w prywatnym gabinecie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par i rodzin.

Pomaga osobom, które zmagają się m.in. z konfliktami, stresem, niskim poczuciem własnej wartości, fobiami społecznymi, żałobą, nerwicą. Pracuje z parami z różnym stażem, tworząc przestrzeń na odbudowanie dialogu i zaufania, poznanie i zrozumienie swoich oczekiwań, przeżyć, potrzeb, wzorców rodzinnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, jest również w stałym kierownictwie duchowym. Od lat związana z krakowską Wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji Janki.

Aleksandra Skwarczek

Socjolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii systemowej rodziny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła staż m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz ukończyła Szkołę Coachów Rozviyak. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracuje w Małopolskim Centrum Psychoterapii oraz w prywatnym gabinecie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par i rodzin.

Pomaga osobom, które zmagają się m.in. z konfliktami, stresem, niskim poczuciem własnej wartości, fobiami społecznymi, żałobą, nerwicą. Pracuje z parami z różnym stażem, tworząc przestrzeń na odbudowanie dialogu i zaufania, poznanie i zrozumienie swoich oczekiwań, przeżyć, potrzeb, wzorców rodzinnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, jest również w stałym kierownictwie duchowym. Od lat związana z krakowską Wspólnotą Uwielbienia i Ewangelizacji Janki.

Umów się na wizytę! Zapisz się